Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.Boumy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Výklad pojmů

Prodávající je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem

Spotřebitel je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami

Kupní smlouva je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku objednávkou, faxem nebo mailem, bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Informace o zboží

Výrobky na e-shopu obsahují:

·         Kód výrobku, název výrobku, velikostní označetní + velikostní tabulku

·         Maloobchodní cenu včetně DPH,

·         Ostatní fotografie = Doplňující fotografie výrobků a související zboží

Záruční doba produktů je 24 měsíců.

Objednávka

Doporučený postup:

1) Vyberte požadované zboží

2) Objednejte si zboží

3) Zvolte způsob dopravy, převzetí a druh platby

4) Odešlete objednávku

Veškeré podané a potvrzené objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s nákupními, dodacími, platebními a reklamačními podmínkami uvedenými na této straně. Každá objednávka bude potvrzena e-mailem, na kontakt uvedený v objednávkovém formuláři.

Záruka na zboží
Na všechny produkty poskytujeme záruku 2 roky od převzetí zboží (datum expedice na faktuře nebo daňovém dokladu).

Reklamace

Když nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni s Vaším nákupem, vra?te nám jej  nepoužitý do 14 dnů.

Pokud se objeví na výrobku vada během záruční doby, je nutno jej reklamovat bez zbytečného odkladu a není možno jej nadále využívat. Domníváte-li se, že výrobek má kvalitativní vadu, doporučujeme náš před zasláním kontaktovat.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta. Záruka se nevztahuje na změny či poškození zboží, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.

Záruka se vztahuje na výrobní či materiálové vady, které nevznikly nesprávným používáním zboží, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.

Reklamace z E-shopu je nutno řešit zasláním vadného výrobku zpět na dodavatelskou adresu. V balíku musí být kompletní výrobek a vyplněný on-line reklamační list, který naleznete na webových stránkách.

Způsob platby

1) Dobírkou u přepravní společnosti PPL. Cena poštovného, doběrečného, balného a dopravného je souhrnem 130,-Kč

2) Platba bankovní kartou (Visa, Mastercard apod.) Cena poštovného, balného a dopravného je souhrnem 100,-Kč

3) Osobní odběr. Cena poštovného se neúčtuje.

Doprava zboží

Dopravu zboží zajiš?uje společnost PPL s následujícími charakteristikami:

1) Doručování následující pracovní den od vyskladnění.

2) Možnost výběru z denního nebo večerního doručení – standardní denní doručení mezi 8 a 18 hod. a večerní doručení mezi 17 a 21 hod. (zatím je poskytováno pouze v bývalých krajských a okresních městech, jejichž výčet naleznete na webu PPL)

3) Proaktivní komunikace s příjemcem ze strany PPL (min. 2 pokusy o telefonické kontaktování před doručením)

4) Pojištění zásilky do hodnoty Kč 50 000,- v ceně přepravného

5) Sledování zásilek na internetu na www.ppl.cz

 

Nepřebíráme zodpovědnost za škody vzniklé v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím a za škody vzniklé užíváním produktu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou - má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavků kupujícího = buď výměnou věci za novou nebo její opravou. Pouze pokud to není možné může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

Zrušení kupní smlouvy

Zboží musí být v původním balení se všemi jeho součástmi.

Nesmí být použité, vyprané, znečištěné nebo poškozené a nesmí být odstraněn pečetní obal.

V případě, že nejste spokojeni s dodaným zbožím a splňujete podmínky pro vrácení peněz dle §53, doručte ho nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od data jeho převzetí, na naši adresu: Jeremiášova 769, Praha 5, 15500.

Termíny dodání

Termíny dodání: termíny uvedené na e-Shopu jsou pouze informativní a nikoliv závazné. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě přijměte naši omluvu. Dodáme-li Vám zboží opožděně nebo bude-li pro velký zájem vyprodáno, písemně Vás o tom vyrozumíme. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů: Vyplněním objednacího formuláře na e-Shopu, při objednávce telefonem,  e-mailem, faxem nebo SMS-kou dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené údaje byly zpracovávány prostřednictvím správcem osobních údajů společností Entris s.r.o. pověřených třetích osob, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, včetně předání poskytnutých údajů obchodním a marketingovým partnerům společnosti Entris s.r.o., a to až do odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. mimo jiné máte právo souhlas písemně odvolat, právo na přístup k údajům, požádat o opravu, doplnění, zablokování nebo skartaci osobních údajů.